Wielki Bal (14 styczia 2013) Drukuj
poniedziałek, 28 stycznia 2013 10:00

14 stycznia w naszym przedszkolu odby? si? BAL KARNAWA?OWY! Udzia? w balu wzi??y wszystkie dzieci z przedszkola, ktˇre przebrane by?y za postacie z bajek, ba?ni i filmˇw. W doskona?ych nastrojach bawi?y si? wrˇ?ki, ksi??niczki, kowboje, rycerze, piraci, a nawet smoki i policjanci. Skoczna, rytmiczna muzyka zach?ca?a do ta?cˇw, a wspˇlne zabawy i gry sprawi?y dzieciom wiele rado?ci i pozostawi?y w ich pami?ci niesamowite wra?enia.