Spotkanie op?atkowe w przedszkolu - grudzie? 2012r Drukuj
poniedziałek, 31 grudnia 2012 07:29

Tradycj? w naszym przedszkolu s? przed?wi?teczne spotkania op?atkowe z rodzicami oraz zaproszonymi go??mi. Spotkanie pt. ,,W ?wi?tecznym nastroju" odby?o si? 18 grudnia w grupie dzieci najstarszych ,,Jaskˇ?ki", a 19 grudnia pt. ,,Przy betlejemskim ??ˇbku" w grupach m?odszych ,,Motyle" i ,,Stokrotki". Sceneria, stroje, pi?kne kol?dy, piosenki ?wi?teczne, a tak?e op?atek i moc serdecznych ?ycze? stworzy?y niepowtarzalny ?wi?teczny nastrˇj.