Warsztaty ?wi?teczne - grudzie? 2012r Drukuj
poniedziałek, 31 grudnia 2012 07:20

14 grudnia w grupie ,,Jaskˇ?ki'' i 17 grudnia w grupie ,,Zuchy" odby?y si? warsztaty bo?onarodzeniowe z rodzicami w trakcie, ktˇrych wykonane by?y stroiki ?wi?teczne na organizowany tradycyjnie w naszym przedszkolu ,,Kiermasz ozdˇb ?wi?tecznych". Atmosfera zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia sprzyja?a twˇrczej pracy dzieci i rodzicˇw.