I przyszed? Miko?aj (6 grudnia 2012r) Drukuj
poniedziałek, 31 grudnia 2012 06:58

6 grudnia do naszego przedszkola zawita? d?ugo oczekiwany go??...Miko?aj. Najpierw przedszkolaki spotka?y si? z nim w du?ej sali. Za?piewa?y piosenki, powiedzia?y wierszyk, zata?czy?y wspˇlnie z Miko?ajem. No a pˇ?niej oczywi?cie nasz go?? zapyta? ,,Czy wszystkie dzieci by?y grzeczne?" ,,Tak!!!"- pad?a odpowied?. Dzieci rozesz?y si? do swoich sal, a Miko?aj odwiedza? kolejno ka?d? grup?, rozdawa? prezenty, rozmawia? z dzie?mi i fotografowa? si? z nimi. ?wi?ty Miko?aju czekamy za rok!