Pasowanie na przedszkolaka (13 listopada 2012r) Drukuj
wtorek, 20 listopada 2012 18:51

,,Jestem sobie przedszkolaczek. Nie grymasz? i nie p?acz?..."

Dzisiaj najm?odsze dzieci z naszego przedszkola sk?ada?y uroczyste przyrzeczenie, ?e b?d? cz?sto si? u?miecha?, grzecznie si? bawi? i zawsze b?d? s?ucha? Pani oraz Rodzicˇw. ,,Maluszki" zaprezentowa?y przed rodzicami wierszyki, piosenki i ta?ce oraz popisa?y si? swoimi sprawno?ciami ruchowymi pokonuj?c tor przeszkˇd oraz odwag? podczas picia soku z cytryny.á W nagrod? zosta?y pasowane przez pani? Dyrektor na prawdziwych przedszkolakˇw, otrzyma?y pami?tkowe dyplomy, birety i ksi??eczki. Po sko?czonych wyst?pach by? s?odki pocz?stunek i ca?uski od najbli?szych.