Marchewkowe dni w Przedszkolu (10-12 pa?dziernik) Drukuj
wtorek, 20 listopada 2012 18:40

W tych dniach w przedszkolu zorganizowa?y?my dni marchewkowe. Towarzyszk? naszych zabaw by?a marchewka. Ka?dy dzie? obywa? si? pod innym has?em. Pierwszy dzie? ,,Lubimy soczek". W tym dniu wspˇlnie z dzie?mi wykonali?my sok z marchewki i jab?ka.

Drugi dzie? przebiega? pod has?em ,,Pomara?czowy dzie?". W tym dniu w przedszkolu dominowa? pomara?czowy kolor. Na dzieci czeka?o wiele atrakcji- zabawa taneczna u marchewki na urodzinach, przedstawienie inscenizacji ,,Na straganie" J. Brzechwy w wykonaniu pracownikˇw przedszkola.

W trzecim dniu ,,Wiem co jest zdrowe" dzieci wykona?y surˇwk? z marchewki i jab?ka. Dni marchewkowe dostarczy?y dzieciom wiele rado?ci i zadowolenia z w?asnej pracy, jak rˇwnie? pozna?y znaczenie zdrowego od?ywiania si?.