WITAMY W PRZEDSZKOLU Drukuj
sobota, 01 września 2012 06:35

Przedszkole czynne od godz. 6.00 do 16.00. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00                                                     tel. 15 842 57 96

W pierwszym dniu pobytu w przedszkolu prosimy o przyniesienie dziecku obuwia zamiennego /pantofelki/ o pozosta?ej wyprawce przedszkolaka poinformuj? nauczycielki w poszczególnych grupach.

Przedszkole zapewnia 3 posi?ki dziennie:

?niadanie – 8.15

Obiad – 11.30

Podwieczorek – 14.00

W roku szkolnym 2012/13 dzieci ubezpieczone b?d? w firmie Generali. Sk?adka ubezpieczeniowa 30 z?- p?atna do 30 wrze?nia

Zebranie ogólne dla rodziców odb?dzie si? 11 wrze?nia 2012r. o godz. 15.15.              Serdecznie zapraszamy.