Sprzątamy dla polski 2023

W środę 4 października dzieci z dwóch najstarszych grup Jaskółki i Zuchy

wraz z wychowawczyniami wezmą udział w jesiennej edycji ,,# Sprzątamy dla Polski”

i posprzątają tereny zielone w pobliżu przedszkola.

Prosimy rodziców o pomoc w wyposażeniu dzieci w rękawice ochronne (jednorazowe). Dziękujemy